Zgodnie z Ustawą z dnia 2 marca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny Klient może odstąpić od umowy sprzedaży bez podania przyczyny w ciągu 10 dni od daty odebrania towaru.

Klientowi nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w przypadkach określonych w art. 10 ust. 3 powyższej ustawy.

Chcąc odstąpić od umowy Klient powinien w oznaczonym terminie wysłać do Sklepu oświadczenie listem poleconym PPHU MEBLOHAND LEONARD BRAUN JANKOWY 78 H 63-604 BARANÓW, bądź mailowo na adres [email protected]

Zwracany towar nie może nosić znamion użytkowania lub montażu i musi być zapakowany w oryginalne opakowanie oraz musi być dołączony paragon bądź oryginał faktury Vat

Klient zobowiązany jest skontaktować się z nami w celu ustalenia dokładnego adresu zwrotu towaru.

Sklep zobowiązuje się do rozliczenia z Klientem w ciągu 14 dni roboczych od otrzymania przesyłki ze zwróconym towarem i dokumentem sprzedaży.

Wzór reklamacji do pobrania