Dotacje

Dotacje

 

 

 

 

 

DOTACJE NA INNOWACJE

INWESTUJEMY W WASZA PRZYSZŁO?Ć

 

P.P.H.U MEBLOHAND Leonard Braun realizuje projekt pn.

Wdrożenie systemu klasy B2B celem automatyzacji procesów biznesowych realizowanych pomiędzy przedsiębiorstwem MEBLOHAND a jego partnerami

 

w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Działanie 8.2.

        Celem projektu jest wdrożenie systemu B2B w przedsiębiorstwie MEBLOHAND, który zautomatyzuje procesy biznesowe realizowane pomiędzy przedsiębiorstwem a jego partnerami. Dzięki wdrożeniu systemu informatycznego B2B zostanąš przeniesione na płaszczyznę elektronicznąš kluczowe procesy biznesowe w zakresie: zarzšądzania zamówieniami, zarzšądzania dostawami, zarzšądzania informacjšami oraz relacjami pomiędzy przedsiębiorstwem a głównymi dostawcami oraz odbiorcami. Projekt zostanie zrealizowany w okresie 05.08.2012 - 31.05.2014. Więcej informacji na temat realizowanego projektu można uzyskać od meblohand@home.pl

Więcej informacji o dotacjach unijnych można uzyskać:

http://europa.eu/index_pl.htm                   http://www.poig.gov.pl/                         http://www.mrr.gov.pl/

                http://www.mswia.gov.pl/                                        http://www.parp.gov.pl/index/main/

 

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ

Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO ORAZ BUDŻETU PAŃSTWA